Strešné krytiny

Od krytiny a celkového riešenia zastrešenia očakávame, že bude mať dlhú životnosť, bude odolná proti všetkým klimatickým javom v okolí, najmä proti vode, vetru a mechanickému poškodeniu, a navyše bude dobre vyzerať, ľahko sa udržiavať – a to všetko za rozumnú cenu. Pri vytváraní strešného plášťa budov je preto každá dobrá rada na nezaplatenie. Zastrešenie objektu sa navrhuje s ohľadom na potreby a životnosť celého objektu. To znamená, že výber materiálov nosnej konštrukcie a opláštenia strechy, kvalita strešnej krytiny, vyriešenie a vyhotovenie jednotlivých technických detailov musí vzájomne dobre spolupôsobiť a obdobím funkčnosti zodpovedať tomuto faktu. Je zrejmé, že farba, tvar, materiál aj veľkosť skladobných prvkov (škridiel, pásov a pod.) strešných krytín sa významne podieľajú na vytváraní estetického dojmu a architektonického výrazu objektu. No splnenie ďalších úžitkových kritérií (najmä vodonepriepustnosť a nehorľavosť) je nevyhnutnou podmienkou účinnej funkčnosti, preto otázku „Ako si správne vybrať?“ treba vždy prebrať z rôznych hľadísk a dostatočne včas vyriešiť.

Ako si vybrať vhodnú strešnú krytinu?

Krytina je najdôležitejšou a hlavnou hydroizolačnou vrstvou v skladbe strešného plášťa, preto by jej voľba mala byť zohľadnená už vo fáze projektu. Keď sú k dispozícii základné informácie o objekte (jeho klimatické pomery, nosnosť konštrukcií, navrhovaný alebo požadovaný sklon strešných rovín a pod.), výber zo širokej škály strešných krytín dostupných na našom trhu sa postupne zužuje.Na každý sklon strechy iná krytina

Každý druh strešnej krytiny – jej rôzna skladobnosť, veľkosť a tvarová profilácia prvkov – iným spôsobom podmieňuje odvod vody zo strešnej roviny, preto je vhodný na iný sklon strechy. Iný sklon si vyžaduje betónová škridla či pálená krytina, iný krytina z plechu alebo z prírodnej bridlice či asfaltové pásy a pod. Výrobcovia uvádzajú použiteľnosť jednotlivých druhov strešných krytín na určitý sklon strešných rovín v technických podmienkach použitia výrobku. Pre svoje výrobky odporúčajú minimálne a maximálne sklony možného uloženia. Celoplošne neprerušované druhy krytín (fólie, lepenky, plechy vo forme pásov) sú vhodné na plytký sklon striech, a to už od troch stupňov. Čím menšie sú prvky krytiny skladobné, tým strmší musí byť sklon strechy. Napríklad trapézové plechy sa môžu použiť už od siedmich stupňov. Na sklon 15° je vhodná už aj krytina z vláknocementových dosiek, z vlnitého plechu a plechových krytín, ktoré imitujú tvar pálenej krytiny. Krytiny z malorozmerových prvkov (škridiel), napríklad betónová krytina, jej škridly s profilovanou drážkou a pálená keramická krytina so spojitou vodnou drážkou sa môžu použiť na strechu so sklonom minimálne 22°, neprofilované betónové a keramické krytiny možno použiť od sklonu 30°, rovnako ako krytiny z prírodnej bridlice, vláknocementových rovinných prvkov, asfaltových šindľov a pod.

typy_striech

Spolupracujeme s výrobcami:

bramackmbetalindab